NAŠE SLUŽBY

Realizace Staveb

 • Stavby domů na klíč

 • Občanské stavby

 • Průmyslové stavby

 • Rekonstrukce a modernizace objektů

 • Sanace objektů

 • Zateplení objektů

 • Stavební úpravy a modernizace interiérů

 • Zpevněné plochy, oplocení

 • Zemní a výkopové práce

 • Bourací práce, demolice objektů

 • Vodoinstalace, vytápění, elektroinstalace, plynoinstalace

building, professional, employee-2762318.jpg

Projektová Dokumentace

drawing, plan, design-933207.jpg
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Dokumentace bouracích prací
 • Zaměření objektů, pasportizace
 • Zpracování vizualizace interiéru/exteriéru
 • Zpracování výkazu výměr
 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov – PENB 
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení
 • Geodetické zaměření
 • Geologické a hydrogeologické průzkumy
 • Radonové měření
 • Konzultační činnost

Stavební dozory

 • Stavební dozor (technický dozor investora, koordinace stavby)
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • Inženýrské služby související s realizací vašeho investičního záměru (např. zpracování podkladů k výběrovému řízení, návrhy a projednání smluv s vašimi dodavateli, výběr dodavatele, kontrola čerpání rozpočtu stavby příprava podkladů ke kolaudaci)
 • Zpracování podkladů k výběrovému řízení, návrhy a projednání smluv s vašimi dodavateli, výběr dodavatele, kontrola čerpání rozpočtu stavby, příprava podkladů ke kolaudaci)
 • Organizování reklamačních jednání včetně kontroly odstraňování vad v záruční době
 • Vyřizování územního a stavebního povolení, zajištění kolaudace stavby
building, professional, employee-2762242.jpg

Máte dotazy?